नैतिक

THE CLEVER RABBIT | A TALE OF WIT AND WISDOM

THE CLEVER RABBIT THE CLEVER RABBIT एके काळी, जीवसृष्टीने भरलेल्या हिरव्यागार जंगलात, रवी नावाचा एक हुशार आणि चतुर ससा राहत होता. जंगलातील प्राण्यांमध्ये, रवी त्याच्या बुद्धिमत्तेसाठी आणि धूर्ततेसाठी ओळखला जात असे. त्याच्या उत्कट मनाने त्याला अनेकदा कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले आणि जंगलातील अनेक प्राण्यांना त्याचे प्रिय बनवले. एके दिवशी, रवी जंगलातून फिरत असताना, त्याला मोमो […]

THE CLEVER RABBIT | A TALE OF WIT AND WISDOM Read More »

THE ELEPHANT ROPE (BELIEF) | हत्ती आणि दोरी (2024)

हत्ती आणि दोरी THE ELEPHANT ROPE (BELIEF) (2024) The Elephant Rope एके काळी, भारतातील एका लहानशा गावात, एक शहाणा म्हातारा एका झाडाखाली बसून त्याच्या आजूबाजूच्या गडबडीचे निरीक्षण करत होता. एके दिवशी गावातून जाणाऱ्या एका प्रवाशाने म्हाताऱ्यावर नजर टाकली आणि त्याच्या शांत वागण्याने त्याच्याजवळ गेला. प्रवाशाने म्हाताऱ्याशी संभाषण सुरू केले आणि लवकरच म्हाताऱ्याकडे असलेल्या शहाणपणात आणि

THE ELEPHANT ROPE (BELIEF) | हत्ती आणि दोरी (2024) Read More »

THE BOY WHO CRIED WOLF – (2024)

द बॉय हू क्राइड वुल्फ The Boy Who Cried Wolf (2024) एके काळी, टेकड्या आणि हिरव्यागार कुरणांमध्ये वसलेल्या एका छोट्या गावात, जॅक नावाचा एक खोडकर मेंढपाळ मुलगा राहत होता. जॅकला गावातील मेंढ्यांच्या कळपावर लक्ष ठेवण्याचे काम देण्यात आले होते, ही जबाबदारी त्याला अनेकदा कंटाळवाणा आणि कंटाळवाणा वाटली. Facebook  The Boy Who Cried Wolf त्याच्या दिवसांची नीरसता

THE BOY WHO CRIED WOLF – (2024) Read More »

THE GOLDEN GOOSE – FOCUS ON RIGHT THINGS (2024)

सोनेरी हंस THE GOLDEN GOOSE The Golden Goose एकेकाळी, एका भव्य डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या एका छोट्या गावात तीन भाऊ राहत होते. सर्वात मोठ्याचे नाव मार्कस होते, मधल्या भावाचे नाव लुकास होते आणि सर्वात धाकट्याचे नाव ऑलिव्हर होते. भावंडे असूनही तिन्ही भाऊ  वेगवेगळ्या स्वभावाचे होते. Facebook  The Golden Goose एके दिवशी, आपल्या गावाजवळच्या जंगलातून भटकत असताना,

THE GOLDEN GOOSE – FOCUS ON RIGHT THINGS (2024) Read More »

THE ANT AND GRASSHOPPER – FOCUS HARD WORK (2024)

मुंगी आणि नाकतोडा The Ant and Grasshopper The Ant and Grasshopper एका कुरणात एक मुंगी आणि एक नाकतोडा राहत होते. मुंगी फार मेहनती होती, नेहमी अन्न गोळा करण्यात आणि हिवाळ्यासाठी ते साठवण्यात व्यस्त असायची. दरम्यान नाकतोड्याने आपले दिवस गाणे आणि नाचण्यात घालवले, सूर्याची उबदारता आणि कुरणाच्या सौंदर्याचा आनंद घेतला. Facebook  The Ant and Grasshopper  

THE ANT AND GRASSHOPPER – FOCUS HARD WORK (2024) Read More »

THE LION AND MOUSE – FOCUS ON HELP (2024)

सिंह आणि उंदीर THE LION AND MOUSE The Lion and Mouse एके काळी, घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी, एक बलाढ्य सिंह राहत होता जो त्याच्या सामर्थ्यासाठी आणि क्रूरपणासाठी दूरदूरपर्यंत ओळखला जात होता. एके दिवशी, सिंह जंगलात फिरत असताना, त्याला जमिनीवर एक लहान उंदीर फिरताना दिसला. झपाट्याने, सिंहाने त्या चिमुकल्या प्राण्याला आपल्या शक्तिशाली पंजेत पकडले. Facebook  The Lion

THE LION AND MOUSE – FOCUS ON HELP (2024) Read More »

INNOVATION – START UP IS IMPORTANT (2024)

नाविण्य INNOVATION INNOVATION कल्पेश, सुधाकर, रवी, जावेद नावाचे चार मित्र होते ते एका विशालपूर नावाच्या गावत राहत होते, त्या गावात 2 किमी अंतरावर असलेल्या नदीवरून पाणी आणावे लागत असे, त्यामुळे ते चौघे त्या नदीवरून पाणी आणण्याचे काम करत होते, त्यांच्याकडे सायकल होत्या त्यावरुन ते छोटे ड्रम भरून पाणी आणत आणि गावातील लोकांना विकत असे. तोच

INNOVATION – START UP IS IMPORTANT (2024) Read More »

Start Up | Important Is Listen Yourself 2024 (2024)

सुरूवात (Start Up) START UP सुंदरपूर नावाचे एक गाव होते, त्या गावचे एक वैशिष्ट्य होते तेथील लोक एकमेकांना मदत करत असत. असेच तिथे दोन चांगले मित्र राहत होते एकाच नाव होत अजय आणि दुसर्‍याच नाव होत रमेश त्या मित्रांमध्ये फरक फक्त एवढाच होता की अजय खुप महत्वाकांक्षी होता आणि रमेश महत्वाकांक्षी होता पण इतरांच्या सल्ल्यानुसार

Start Up | Important Is Listen Yourself 2024 (2024) Read More »