सिंह आणि उंदीर
THE LION AND MOUSE

mouse-running-on-top-of-lion 

The Lion and Mouse

एके काळी, घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी, एक बलाढ्य सिंह राहत होता जो त्याच्या सामर्थ्यासाठी 

आणि क्रूरपणासाठी दूरदूरपर्यंत ओळखला जात होता. एके दिवशी, सिंह जंगलात फिरत असताना, 

त्याला जमिनीवर एक लहान उंदीर फिरताना दिसला. झपाट्याने, सिंहाने त्या चिमुकल्या प्राण्याला 

आपल्या शक्तिशाली पंजेत पकडले. 

Facebook  The Lion and Mouse

The Lion and The Mouse

 

उंदीर घाबरून थरथर कापला कारण सिंह त्याच्यावर डोकावला आणि त्याच्याकडून जेवण 

बनवायला तयार झाला. “कृपया माझा जीव वाचवा, महान सिंह!” उंदीर ओरडला, त्याच्या 

चेहऱ्यावरून अश्रू वाहत होते. “मी लहान आणि कमकुवत आहे, पण मी वचन देतो की एक दिवस मी 

तुझ्या दयाळूपणाची परतफेड करीन.”


उंदराच्या बोलण्यावर सिंह हसला. “जंगलाचा राजा, तुझ्यासारखा क्षुद्र प्राणी मला कशी मदत करू 

शकेल?” त्याने उपहास केला. पण त्यादिवशी उदार वाटून सिंहाने उंदराला जाऊ देण्याचा निर्णय 

घेतला, त्याच्या धाडसीपणाने आश्चर्यचकित झाले.


वेळ निघून गेला, आणि एके दिवशी, सिंह जंगलात फिरत असताना, तो नकळत झुडपात लपलेल्या 

शिकारीच्या सापळ्यात शिरला. तो मुक्त होण्यासाठी जितका धडपडत होता तितकाच तो पूर्णपणे 

अडकेपर्यंत दोरीने त्याला अडकवले.

Lion and Mouse

 

सिंहाच्या गर्जना ऐकून लहान उंदीर घटनास्थळी धावला. त्याची दुर्दशा पाहून, उंदराला कळले की 

त्याला त्वरीत कार्य करावे लागेल. अजिबात संकोच न करता, त्याने आपल्या तीक्ष्ण दातांनी दोरी 

कुरतडण्यास सुरुवात केली, शेवटी शिकारीच्या सापळ्यातून सिंहाची सुटका होईपर्यंत अथक 

परिश्रम केले.


उंदराचे शौर्य आणि निष्ठा पाहून सिंह थक्क झाला. “धन्यवाद, मित्रा,” तो कृतज्ञतेने म्हणाला. “माझ्या 

अपेक्षा असताना तू माझा जीव वाचवला आहेस. मी आता पाहतो की दयाळूपणाला सीमा नसते, 

प्राणी कितीही लहान असला तरीही.

lion and mouse

 

त्या दिवसापासून, सिंह आणि उंदीर अशक्य मित्र बनले, नेहमी गरजेच्या वेळी एकमेकांना शोधत. 

आणि म्हणून, ते जंगलात सुसंवादीपणे राहत होते, इतरांना शिकवत होते की दयाळूपणाची छोटीशी 

कृती देखील मोठे बक्षीस देऊ शकते. Facebook  The Lion and Mouse


आणि अशा प्रकारे “The Lion and Mouse” ची कहाणी संपते, जी आपल्या सर्वांना आठवण करून 

देते की सहानुभूती आणि सहानुभूती हे बंध निर्माण करू शकतात जे आकार आणि शक्तीच्या 

पलीकडे जातात, हे सिद्ध करते की खऱ्या मैत्रीला सीमा नसते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *