Whats Your Income Type???

WHATS YOUR INCOME TYPE???

 

Whats Your Income Type???

पर्सनल फायनान्सच्या जगात, उत्पन्नाचे दोन मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते: सक्रिय 

उत्पन्न (ACTIVE INCOME) आणि निष्क्रिय उत्पन्न (PASSIVE INCOME). उत्पन्नाच्या या दोन 

प्रकारांमधील फरक समजून घेणे, संपत्ती निर्माण करण्याचा, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याचा आणि 

विविध उत्पन्नाचा प्रवाह तयार करू पाहणाऱ्या व्यक्तींसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या पोस्टमध्ये, आम्ही 

सक्रिय उत्पन्न आणि निष्क्रिय उत्पन्न यांच्यातील मुख्य फरक बघू.

WHATS YOUR INCOME TYPE???

* INCOME हे 2 प्रकारचे असते ते म्हणजे

A – ACTIVE INCOME (सक्रीय उत्पन्न) 

B – PASSIVE INCOME (निष्क्रीय उत्पन्न)

* (ACTIVE INCOME) सक्रिय उत्पन्न हे उत्पन्न आहे जे व्यापार किंवा व्यवसायात सक्रिय सहभागाद्वारे 

मिळवले जाते. या प्रकारचे उत्पन्न सामान्यत: रोजगार, स्वयंरोजगार किंवा व्यवसाय चालवण्याद्वारे व्युत्पन्न 

केले जाते जेथे व्यक्ती दैनंदिन कामकाजात सक्रियपणे गुंतलेली असते. सक्रिय उत्पन्नाचा थेट संबंध 

कामासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत यांच्याशी असतो आणि त्याची देखभाल आणि वाढ 

करण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतात.

EXAMPLE – सक्रिय उत्पन्नाच्या उदाहरणांमध्ये पगार, वेतन, कमिशन, बोनस, टिपा आणि स्वयं-रोजगार 

क्रियाकलापांमधून मिळकत यांचा समावेश होतो. ज्या व्यक्तींना सक्रिय उत्पन्न मिळते ते त्यांचा वेळ आणि 

कौशल्ये पैशासाठी व्यापार करत असतात आणि त्यांची कमाईची क्षमता अनेकदा ते किती तास काम करू 

शकतात यावर मर्यादित असते.

WHATS YOUR INCOME TYPE???

WHATS YOUR INCOME TYPE???

* (PASSIVE INCOME) निष्क्रीय उत्पन्न म्हणजे दुसरीकडे उत्पन्न करणाऱ्या क्रियाकलापांमध्ये कमी 

किंवा थेट सहभागाशिवाय कमावलेले उत्पन्न आहे. निष्क्रीय उत्पन्न प्रवाहांना वेळ, पैसा किंवा 

संसाधनांची आगाऊ गुंतवणूक आवश्यक आहे परंतु एकदा स्थापित झाल्यानंतर कमीतकमी 

प्रयत्नांसह चालू उत्पन्न मिळवू शकते. निष्क्रिय उत्पन्न व्यक्तींना झोपेत असताना पैसे कमविण्याची 

परवानगी देते, आर्थिक सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य प्रदान करते.

EXAMPLE – निष्क्रीय उत्पन्नाच्या उदाहरणांमध्ये रिअल इस्टेट गुंतवणुकीतून भाड्याने मिळणारे उत्पन्न, 

स्टॉक आणि बाँडमधून मिळणारे लाभांश, बचत खाती किंवा सीडीमधून मिळणारे व्याज, बौद्धिक 

मालमत्तेतील रॉयल्टी आणि संलग्न मार्केटिंग कमिशन यांचा समावेश होतो.

WHATS YOUR INCOME TYPE???

WHATS YOUR INCOME TYPE???

Passive Earning :- “Income Resulting from Cash Flow Received on a Regular Basis, 

Requiring minimum to No effort by the recipient to Maintain it.”

Ex. Rented Property, Fixed Deposit, any type of Royalty Income.

( सुरवातीच्या मेहनती नंतर आपल्या कामातून कमीतकमी ऊर्जा किंवा ऊर्जा न लावताही तुम्हाला 

नियमितपणे Income Generate होत राहणे याला Passive Earning (निष्क्रिय उत्पन्न) असे 

म्हणतात.)

* आजची गरज जर पाहिली तर लोकांना Passive Income ची फार गरज आहे, पण याबद्दल ज्ञानाची 

असलेली कमतरता आणि पसरलेली नकारात्मकता यामुळे आहे तेच करण्यासाठी बाध्य झालेले असतात. 

याबद्दलचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे मग कोणीही आर्थिक अडचणीचा सामना करू शकतो.

Whats Your Income Type???

* Law Of Leverage

एका कंपनीत 1280 कामगार आहेत, ते 3 शिफ्ट्स मध्ये काम करतात.

कामगार 1280*3 शिफ्ट्स =3480 लोकांचे दररोजचे काम

एका शिफ्ट मध्ये 8 तास काम.

म्हणजे 3480 लोक * 8 तास काम = 30720 तास काम एका दिवसात.

म्हणजे एका दिवसामध्ये 30720 तास काम कंपनीच्या मालकासाठी होत असतात. आपण विचार करू 

शकतो की एका दिवसामध्ये मालक किती कमवत असेल तर महिन्याला किती कमवत असेल. तोच 

महिना पुर्ण झाल्यावर बाकीचे कामगार महिन्याला पगार घेत असतात, तो पगार मालक जेवढा 

कमवतोय त्याचे काही टक्केच महिन्याचा पगार म्हणुन देत असतो आणि म्हणुन मालक हा नेहमी 

श्रीमंत होतो. इथे पैसा तर सर्व कामगारांना मिळत आहे पण खूप कमी प्रमाणात, ते पण महिन्याला.

हाच सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये सुद्धा लागु होतो फरक एवढाच आहे की इथे मिळणारा प्रॉफिट सर्वांना 

मिळतो मग तो एका दिवसाचा का होईना.

उदा. 100 लोकांची टीम * 2 तास दिवसाला काम, म्हणजे 200 तास दिवसाला काम. आणि मिळणारा पैसा 

सर्वांना.

WHATS YOUR INCOME TYPE???

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *