उपयोगी वाक्य
Needy Sentence (2024)

Needy Sentence

Needy Sentence

• जर तुम्ही फक्त तेच करत राहाल जे करू शकता, तर तुम्ही आज जे आहात त्यापेक्षा अधिक कधीही बनु शकत नाही.

• Successful लोकांची एक सवय असते ते नेहमी Successful लोकांकडून शिकत असतात.

• Success is Very Simple but not Easy.

• आपल्या मनात कितीही गोंधळ किंवा चलबिचल राहो, रस्त्यात कितीही अडचणी राहो निवड करणे आपल्याच हातात असते, आपली निवडच आपली ओळख निर्माण करते आणि त्यामुळेच आपण नेहमी योग्य मार्ग निवडू शकतो.

NEEDY SENTENCE

• नेतृत्व का सन्मान मिलता नही, कमाना पडता है.

• हार वो कोहरा है जिस मे जीत की झलक दिखती है.

• मोठी गोष्ट ही नाही की तुम्ही करून दाखवलं कारण मोठी गोष्ट तर ही आहे की तुम्हाला माहित होत की तुम्ही हे करू शकता.

• तुम्ही कुठून आले आहात हे महत्त्वाचे नाही आहे, महत्त्वाचे हे आहे तुम्हाला कुठे जायचे आहे.

NEEDY SENTENCE

• जिंकत तो नाही जो जास्त पात्र आहे, जास्त शक्तिशाली आहे!! तर जिंकतो तोच जो शेवटापर्यंत संघर्ष करत राहतो.

• आपल्या हातांच्या रेषांना का बघता, नशीब तर त्यांचेही असते ज्यांचे हात नसतात.

• जर तुम्ही वेळेला महत्त्व नाही दिले तर वेळ तुम्हाला महत्त्व देणार नाही.

• जो व्यक्ति भविष्यामध्ये डोकावतो तो त्याचे वर्तमान सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न करत असतो

• Income Will Not Far Exceed a Person Development Some Time a Lucky Jump. 

  ( कमाई केव्हाही आपल्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा जास्त उडी नाही घेत )

• मोठ झाड होण्यासाठी सुद्धा एका छोट्याशा बीज ला दाब सहन करावा लागतो.

• Network Marketing is a Mental Game not a Physically Game.

NEEDY SENTENCE

• आपली असणारी ‘सवयच’ आपल्याला एकतर यशस्वी बनवते नाहीतर अयशस्वी.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *